Biofarmaka.

AnvändandetAvKontamineringsFriaVätskebanor,沃尔斯班堡,Kopplingar Och VentilerFökrlarRengöringOchÖkarSäkerheten侵入Hygieniska加工器。ASEPCOÄR专业PåKonstruktionoch Tillerkning Av Aseptiska Ventiler OchOmrörareFördenBiofarmacutiskaIndustin。

kemisk.

诺格兰娜:säkra kemiska doseringspumpar utan ventiler, tätningar eller packningar kan korrodera eller slitas ut。

vatten och avlopp.

Tåligaoch histurefria pumparföriutatisk飙升,Inmatning IRötkammare,Avvattning,蜂窝燕麦och dosering av Kemikalier。

Gruvdrift

Pumpa tjock猛击医疗lätthet och använd mindre vatten。Mindre antal driftstopp och bättre livscykelkostnader。

OEM-tillampningar

vi samarbetar medförat特定区域och tillverka pumpar som Kommer AttSäkerställadina produkterstillförlitlighetoch rykte。

采访时说

Watson-Marlow - StöderUtvecklingoch Tillverkning Av Coronavirusvaccin